Adolph George

@milkrayon8

active 1 week, 1 day ago
Mọi người đang tham gia rất nhiều trong tranh luận, tôn giáo này, tôn giáo đó. Nếu bạn thực sự hiểu Yoga, triết lý Vedanta, bạn sẽ thấy sự giống nhau. Tất cả các Rishis, tất cả các thánh dạy điều tương tự; nếu họ là những bậc giác ngộ con đường hướng tới sự giải thoát, giác ngộ là như nhau. Các hướng dẫn rất đơn giản, không phức tạp. Tất cả […] View
  • Adolph George posted an update 1 week, 1 day ago

    Mọi người đang tham gia rất nhiều trong tranh luận, tôn giáo này, tôn giáo đó. Nếu bạn thực sự hiểu Yoga, triết lý Vedanta, bạn sẽ thấy sự giống nhau. Tất cả các Rishis, tất cả các thánh dạy điều tương tự; nếu họ là những bậc giác ngộ con đường hướng tới sự giải thoát, giác ngộ là như nhau. Các hướng dẫn rất đơn giản, không phức tạp. Tất cả các gi…[Read more]

  • có thểNhững người như Lạt ma và tất cả các Thế Thần đã đến trước khi hiểu được điều này và thậm chí dự đoán những thay đổi lớn hàng ngàn năm trước. Làm sao chuyện này có thể? Thiền! Thiền cho phép chúng ta nghe thấy tiếng nói của Thiên Chúa vẫn còn, vũ trụ, và One and Only.Các cuộc đàm phán đã diễn ra vào năm 1982 để sửa đổi thỏa thuận ban đầu…[Read more]

  • Đó là nơi chốn giảng Kinh năm xưa, trên Kinh điển đều có ghi chép, chứng tượng gỗ đại thế chí bồ tát minh cho chúng ta sự thù thắng của pháp hội này, có thời gian, có địa điểm, còn có thính chúng, “cùng với một vạn hai ngàn vị Tỳ Kheo có mặt”. Pháp hội này rất là trang nghiêm, có nhiều thính chúng đến như vậy. Các vị phải nên biết, thông thường…[Read more]

  • Năm nay là năm 1999, lời tiên tri cổ xưa của toàn thế giới đều nói năm nay có tai nạn lớn. Những tin tức này sách bỏ túi rất nhiều, chúng ta đều có thể nhìn thấy khắp nơi. Hôm qua, đồng tu Đài Loan điện thoại nói với tôi, xã hội Đài Loan hiện nay đại khái cũng chịu sự ảnh hưởng của loại tin tức này, lòn…[Read more]

  • Adolph George became a registered member 8 months, 2 weeks ago

Skip to toolbar